Iets niet gevonden of iets onduidelijk?  Bel Maarten op +32 476 86 28 70
Bij elke bestelling brengen wij een kleine waarborgsom in rekening. Lees hier hoe dat werkt

PRIVACYVERKLARING

’t Livinushof streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website en webshop bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal ’t Livinushof dan ook zorgvuldig omgaan.

Gebruik en bewaren gegevens

U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van ’t Livinushof vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om een account te kunnen aanmaken (indien u dat wenst).
Plaatst u een bestelling, dan vragen wij ook om een leveradres. Zodat wij de bestelling kunnen bezorgen. Betaalgegevens voor uw bestelling worden enkel door de veilige betaaldienst Mollie verwerkt.

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Wij zullen u ook vragen om uw gegevens regelmatig te controleren, zodat deze steeds up to date zijn.

Waarom

’t Livinushof verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

  • voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen (met uw toestemming, u kan zich steeds ook eenvoudig afmelden);
  • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor uw vraag, bestelling, … te verwerken (voor ons gerechtvaardigd belang uw een antwoord te kunnen bezorgen);
  • om uitvoering te kunnen geven aan een bestelling of andere overeenkomst (uit noodzaak om een uitvoering te kunnen voorzien van een overeenkomst);
  • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren (voor ons gerechtvaardigd belang te kunnen groeien en evolueren als onderneming);
  • om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening (voor ons gerechtvaardigd belang u te informeren);
  • indien ’t Livinushof hiertoe wettelijk verplicht is (om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting).

Hoe lang

’t Livinushof zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren. Concreet betekent dit dat wij uw gegevens in kader van een bestelling die u plaatste niet langer zullen verwerken dan dat nodig is om die bestelling te leveren. Maakt u een account aan, dan verwerken wij uw persoonsgegevens tot een maximum van 2 jaar na uw laatste actieve contact met ons. Financiële gegevens bewaren wij voor een maximum van 7 jaar, conform de financiële en boekhoudkundige reglementeringen. Deze termijnen kunnen verlengd worden met maximum 3 jaar indien dit nodig blijkt.

Delen

’t Livinushof verkoopt of deelt uw gegevens niet aan/met derden. ’t Livinushof zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, zoals wanneer u een bestelling plaatste, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de bewaarplicht van facturen en het voeren van een boekhouding. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Inzien, aanpassen, verwijderen

U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U heeft ook steeds het recht om gegevens in te zien en de verwerking van uw gegevens te beperken. Zo kan u bijvoorbeeld een bestelling willen plaatsen maar geen nieuwsbrief en/of andere communicatie te willen ontvangen. Voor het uitoefenen van uw rechten onder de AVG/GDPR of indien u vragen hebt over uw gegevens of onze verwerking, kan u ons bellen of e-mailen of laat u het ons weten per post. De contactgegevens vindt u hieronder terug.

Intrekken toestemming

Voor zover wij u gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, hebt u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

Beveiliging

’t Livinushof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met ’t Livinushof per email.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Identiteit en contactgegevens ’t Livinushof

Naam: ’t Livinushof
Adres: Molenkreekstraat 3, 9981 Sint-Margriete (België)
Telefoonnummer: +32 476 862870
E-mailadres: markt@livinushof.be
Kamer van Koophandel-nummer: Livinuspolderhoeve bv BE0560 870 628
Functionaris gegevensbescherming: zaakvoerders Pieter-Jan en Maarten Noë

Cookiebeleid/statistiek

’t Livinushof maakt geen gebruik van cookies. Enkel uiterst essentiële cookies worden geplaatst om uw bestelling op de webshop te kunnen afronden. Hiertoe behoort het onthouden wat er in uw winkelmandje zit en/of uw reeds ingelogd bent of niet. Verder worden er geen cookiebestanden op uw computer opgeslagen.

 

Bijwerken van …
  • Geen producten in je winkelmand.